Výsledky hlasování místního referenda
konaného 5. a 6. 10. 2018

Volebních okrsků: 87
Vyplněných okrsků: 87
Sečteno 100% okrsků.

Podmínky pro platnost místního referenda

1) K platnosti rozhodnutí v místním referendu je třeba účasti alespoň 35% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.
2) Rozhodnutí v místním referendu je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se referenda zúčastnily, a zároveň alespoň 25% oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob.

Výsledky

Místní referendum je neplatné
Účast v místním referendu: 14.85% (Sečtené hlasy)
Otázka (zkrácený text)* Počet hlasů
ANO
Počet hlasů
NE
Počet hlasů
ZDRŽEL SE
Počet hlasů
NEPLATNÉ
Procentuelně ANO
Z vydaných úředních obálek
Procentuelně ANO
Ze zapsaných oprávněných osob
Závaznost rozhodnutí
v otázce
1. MHD pro děti a seniory zdarma 7381 4062 339 56 62.124% 9.225% NE
2. Regulace hazardu 10167 1315 301 55 85.574% 12.707% NE
3. Koupě libereckého zámku 6818 4157 802 61 57.386% 8.522% NE
4. Obnova lesního amfiteátru v Lidových sadech 8787 2563 432 56 73.958% 10.983% NE
5. Výkup hráze u Veseckého rybníku 7818 3207 757 56 65.803% 9.772% NE

* Otázky položené k rozhodnutí v místním referendu (úplné znění):
1. Souhlasíte s tím, aby město upravilo tarif hromadné dopravy tak, aby děti do 15 let a senioři nad 65 let měli MHD nejpozději od 1. 1. 2019 zdarma?
2. Souhlasíte s tím, aby město Liberec učinilo veškeré možné kroky k regulaci hazardu tak, aby v Liberci bylo do konce roku 2019 maximálně 7 míst s tzv. živou hrou?
3. Souhlasíte s tím, aby město do konce roku 2018 koupilo liberecký zámek a přilehlý zámecký park za cenu max. 96,5 mil. Kč?
4. Souhlasíte s tím, aby město obnovilo bývalý lesní amfiteátr v Lidových sadech?
5. Souhlasíte s tím, aby město vykoupilo od Povodí Labe hráz u Veseckého rybníku, tzv. Tajchu, a připravilo projekt citlivé revitalizace jeho okolí?